Kaymak Doğal Taş Kaymak Doğal Taş

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre Politikamız

  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek 
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak
  • Geri dönüşüm teknolojisini verimli kullanmak
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek
  • Sürekli gelişmeyi sağlamak
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.   

  Tel : 0538 240 69 69
     
Kaymak Doğal Taş © 2024
Ankara Network Bilişim Hizmetleri