Kaymak Doğal Taş Kaymak Doğal Taş

 

    BAZALT BORDUR TAŞI

  • Ürün Kodu : 1636460947

  • BAZALT BORDUR TAŞIBazalt Bordur Taşı


Bazalt bordür taşı bir yapı malzemesi olan bazalt birçok modeli ve çeşidi bulunmaktadır. Kullanıcının istekleri doğrultusunda renk ve ebatlarda üretilen malzemenin nerede nasıl kullanılacağı çok önemlidir. Buna en önemli örnek tretuvar yapımıdır. Yaya yolu ve tretuvar yapımında bu uygulamalarının bitiş noktası çok önemlidir. Bitiş noktaları malzemeleri bir arada tutan ve dağılmasını engelleyen yerlerdir.

Bu noktada karşımıza bu noktalarda kullanılmak üzere bazalt bordür taşı çıkmaktadır. Bu malzemenin farklı alanlarda farklı kullanımları mevcuttur. Her kullanımda dikkat edilmesi gereken farklı ve uygulamaya özgü teknik ve özellikler mevcuttur. Müşterilerimiz bu özel teknik ve özellikleri bizlerden ücretsiz talep edebilir. Her işin özel ve kendine özgü yanları olduğunu bilmekte ve yaptığımız her işte müşteri odaklı olmaktayız. Bu prensip ile üretimini yaptığımız her üründe öncelik kalite ve sonrasında doğru uygulama yapmak tek ve yegane hedefimizdir.

Bu kapsamda üretimini yaptığımız bazalt bordür taşı için öncelik ebatları ve buna bağlı olarak uygulanacağı alanlardır. Doğru ebatlarda kullanımı yapılan ve doğru uygulama ile işlemesi yapılan ürünlerin ömrü asırlarca yıl olduğunu söylemek çok doğru olacaktır. Diğer taraftan doğru ebat konusunda her uygulama için farklı ebatlarda ürünler kullanılması gerekmektedir. Bunu şu şekilde açıklamak doğru olacaktır. Bir bahçe ayırmak için kullanılan bazalt bordur taşı ile sert zeminde araç ve yayaların kullanımında olan alanlarda kullanılan ürünlerin ebatları birbirinden oldukça farklıdır. Bunu şu şekilde açıklamak doğru olacaktır. Bahçe bordürü dış ortamdan aldığı tepkiler ile diğer bordürün oldukça farklı tepkileri vardır. Bundan dolayı ebatları birbirinden farklılık göstermektedir.

Daha detaylı bilgiler ve fiyat teklifleri için lütfen bizleri arayınız.

Bazalt Bordür Taşı Üretimi :

Bazalt bordür taşı Ham madde olarak doğada bulunan blokların çıkarılması ve plaklara dönüşmesi süreciyle bordür üretimi yapılmaktadır. Ancak bu sürecin farklı detayları ve her ürünün üretiminde farkı özellikler bulunmaktadır. Öncelikle ham madde olarak çıkarılan bloklar üretimi yapılacak ürüne göre sınıflandırılması gerekmektedir.

Bu sınıflandırma sonucunda bazalt bloklar kullanılır. Çıkarılmasında iş makineleri kullanılan blokların sağlam ve yeterli büyüklükte olması gerekmektedir. Çıkarılan bloklar tek parça ve bütün olması gerekmektedir. Çıkarılmasında kesinlikle patlatma ve kesim işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu şekilde çıkarılan ham bloklar sağlam ve bütün olanları kesim işlemi için üretim yerimize sevk edilir. Bu noktada seçilen bloklar bazalt bordür üretimine uygun olması gerekmektedir. Aksi durumda fazla malzeme israfı ortaya çıkacaktır. Bu fazla israf maliyetleri artırarak üretimi yapılan malzemenin fiyatının yükselmesine neden olacaktır. Bundan dolayı üretim yerimizde üretim yapmakta olan deneyimli ekibimiz çıkarılan blokları boyutlarına göre sınıflara ayırmaktadır. Bu sınıflandırma sonrası üretimin ebatlarına göre bloklar kesime başlanmaktadır.

Blokların kesiminde mutlaka bazalt bordür taşının boyutlarına göre ayarlama yapılmalıdır. Yanlış blok seçimi kesim sırasında malzeme israfına neden olacaktır. Boyutları oldukça farklı olan bordürlerin minimum kalınlığı on santimetre olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kalınlık on beş santimetre kadar çıkmaktadır. Genişlik olarak minimum on beş santimetre kabul görmek ancak bu genişlik kırk santimetre kadar çıkmaktadır. Bu ebat yelpazesinden anlaşılacağı gibi ürünün üretiminde fazla ham madde kullanımı yapılmaktadır. Bundan dolayı mutlaka blokların doğru tercih edilmesi gerekmektedir.

Kesim işleminde mutlaka plak ayırıcılar kullanılmalıdır. Bu ayırıcılar kesim bıçaklarının nefes almasını sağlarken kesim sırasında ürünlerin net ölçülerde çıkmasını sağlamaktadır. Kullanılmaması durumunda ürünlerin boyutlarında farklılıklar gözlenmektedir. Büyük plaklar halinde üretilen ürünler isteğe bağlı olarak profil ve pah işlemi yapılmaktadır. Bu işlemler sonucunda ürünler paletlere dizilerek sev edilmektedir. Bu iki farklı işlemden kullanımı en çok yapılan pah işlemidir. Bu işlem sonucunda andezit bordür taşı istenen bölgelere sevk edilmektedir. Sevk sırasında düzgün dizilen paletler sarılarak çelik çember yardımıyla sarılmalıdır. Bu işlemler sonrasında şantiye sahasında uygulama yapılacak yakın yerlere indirilmelidir. Bu şekilde yakın yerden ürünler alınarak uygulanması kolay olacaktır.

Bazalt Bordür Taşı Çeşitleri :

Bazalt bordür taşı birçok malzemenin ölçüleri ve bu ölçülere bağlı olarak oluşan metrajları bulunmaktadır. Bu ölçüler kullanım alanlarının ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Diğer taraftan her ürün grubunda metrekare, metre tül ve adet olarak metraj belirtilmektedir.

Bu kapsamda günümüzde doğal taşların bu metrajlar ile değerlendirilmesi yapılmaktadır. Konu başlığımız olan bazalt bordür taşı için sıklıkla kullanımı yapılan birim metre tül olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öncelikle bu ürünlerin her birinde olması gereken bir işleme var ki buna biz pah veya profil işlemi diyoruz. Bu işlemelerin şekli genelde sabittir ancak farklı ölçülerde yapıldığı görülmektedir. Bu farklılığı şu şekilde açıklamak mümkündür. Bir pahın açıklığı genelde iki santimetre olarak tercih edilmektedir. Ancak daha farklı durumlarda isteğe bağlı olarak bu genişlik on santimetre kadar çıkmaktadır. Bu açıklığa göre ürünlerin birim metre fiyatları değişiklik göstermektedir.

Bazalt taşı ölçüleri çok büyük öneme sahiptir. Bu durumu kesim ve ham madde kullanım oranından anlamak oldukça kolay olduğu görünmektedir. Diğer taraftan üretimi yapılan ürünlerin genelde birim metresi metre tül olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu metraj alınırken bu birim üzerinden teklif verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan uygulamada yine aynı metraj kullanılmaktadır. Bu kapsamda uygulama ve üretim metrajları genelde aynı seçilmektedir. Diğer taraftan üretimde özel olarak büyük ebatlarda üretimi yapılan ve farklı işlemeler istenen ürünlerde adet olarak birim belirtilmektedir. Bu birim öncelikle farklı boyutlarda ve özel işlemelerde kullanıldığını bilmek gerekmektedir. Bu kapsamda istenen ebatlarda ve renkte bazalt bordür taşı üretimi yapılmaktadır. Bu üretimler öncelikle plaklar halinde kesilmektedir. Bu plaklar öncelikle işleme tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda üretimi yapılan ürünlerin ölçüleri mutlaka birbirini tutması gerekmektedir. Aksi durumda yapılan pah ve profil işlemi birbirinden farklı olması söz konusu olacaktır. Bundan dolayı mutlaka kontrollü olarak kesim yapılması gerekmektedir.

Bu başlığımızda ele aldığımız bazalt bordür taşı için kapsamlı tüm bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgiler için bizleri arayabilirsiniz

Kaymak Doğaltaş olarak dedelerimizin bizlere bıraktığı bu mirası daha verimli ve detaylı bir şekilde sürmekteyiz.

Bazalt Bordür Taşı Kullanım Alanları :

Bazalt bordur tasi kullanım alanları yaya kaldırımı ve tretuvar gibi zemin kaplamalarında önemli konuların başında malzeme kalitesi, zemin sağlamlığı ve bitiş noktalarıdır. Dış mekanlarda kullanılan malzemelerde kaymaması, deforme olmaması ve estetik durması aranan temel ve değişmeyen niteliklerdir. Bu noktada bazalt taşı kaymaz ve yıllara meydan okuyan yapısıyla insanların tercihlerinde ilk sırayı almaktadır. Dikkat edilmesi gereken diğer konu zemin yapısıdır. Bu noktada malzemenin altında bulunan zeminin oturması ve gerekli sıkıştırmanın yapılmalıdır. En son en önemli konu ise bitiş noktalarıdır. Bu konuda bazalt bordür karşımıza çıkmaktadır. Bitiş noktasında bariyer oluşturması malzemenin kaymasını engellemektedir. Bu sayede yaya yolu, tretuvar veya kaldırımlar olarak adlandırdığımız bölümler bozulmadan bir arada durmaktadır.

Genel olarak yaya yolları, tretuvar yapımı, bina çevresi, bina girişleri, duvar yapımı ve cim kenarları gibi alanlarda kullanılır. Bu kullanımlarda uyulması gereken kurallar ve her uygulama için geçerli ebatlar söz konusudur. Yanlış uygulama zamanla sorunlar yaşatacağı yanlış ebatlarda seçilen ürünler maliyet açısından sorunlar yaşatacaktır. Bundan dolayı metraj çıkarılmasında ve uygulamasında deneyimli ustalardan yardım alınması gerekmektedir. Aksi durumda maddi anlamda kayıplar yaşanmasına neden olunacaktır.

Ebat olarak fazla kullanım yapılması maliyetleri yükseltirken az yapılması durumunda zamanla kayıplara yol açacaktır. Bundan dolayı Kaymak Doğaltaş olarak üretimini yaptığımız bazalt bordür taşları ile ilgili anahtar teslimi işler gerçekleştirmekteyiz.

Bu ürünlerin ebatları kullanım alanlarına göre ebatları değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik maliyet anlamında farklılıkların oluşmasına neden olmaktadır. Bu durumu şu şekilde açıklamak mümkündür. Ebatlar artıkça kullanılan ham madde miktarı artmaktadır. Diğer taraftan ürünlerin kesim şartları bu durumlara göre değişiklik göstermektedir. Bir makine kalınlığı on santimetre ve on beş santimetre arasında farklılık göstermektedir.

Bu durumu bazalt bordür taşı fiyatları konusunda detaylı olarak ele alacağız. Bundan dolayı ürünlerin birim metre fiyatları farklılık göstermektedir. 

Tüm bu bilgiler ışığında malzeme alımı yapılırken ihtiyaç duyduğunuz her zaman bizlerden bilgi alabilirsiniz.

Bu kapsamda Kaymak Doğaltaş tecrübesinde ekibimizin bir parçası olan, yetişmiş insan kaynağımız (mimar, mühendis ve deneyimli ustalarımız) keşif yapmaktadır.

Bizi arayıp uygun olduğunuz gün ve saate randevu almanız yeterlidir.

Bazalt Bordür Taşı Dokusu :

Bazalt bordur tasi birçok yapı elemanının dış ortamda sergilediği performansını içyapısı ve dış kabuğu belirlemektedir. Bir ürünün dış dokusu onun ne kadar dayanıklı olduğu hakkında bizlere bilgiler vermektedir. Diğer taraftan içyapısındaki dengeler oldukça büyük öneme sahiptir. Bunu şu şekilde açıklamak mümkündür. Bir malzemeyi kek gibi düşünürsek ne kadar sık olursa o kadar geç dağılacaktır.

Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuz en dayanıklı ve dış ortam koşullarında en sağlam olan ürün olarak bazalt taşı karşımıza çıkmaktadır. Bu ürün genelde dış ortamlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun nedenine gelince ürünün yapısı gereği kesinlikle kaygan değildir. Bundan dolayı dış ortamda zemin kaplaması olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan aynı ürünler sağlamlığı sayesinde ve kimyasal bileşenlere karşı dayanımı sayesinde kesinlikle deforme olmaz ve bozulmaz. Bunun yanında duvar kaplamalarında, basamak ve küpeşte gibi ürünlerinde kullanım yapılmaktadır. Bu saydığımız ürünlerin yanında en sık kullanılan ürün olarak karşımıza bazalt bordür taşı çıkmaktadır. Bu ürün ebatları ve kullanım alanları olarak oldukça farklı işlevlerde kullanılmaktadır.

Bu kullanım alanlarının inceleme fırsatı bulduğumuzda genelde sıklıkla yol ve yaya kaldırımını ayırmakta, sert ve yumuşak alanları ayırmakta ve son olarak kademeli olarak alanları oluşturmada sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun yanında bu ürün ile duvarlar örülerek yapılar oluşturulmaktadır. En sık kullanımı pahlı olarak üretimi yapılan bazalt bordür taşı olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Bu ürünün birim metresi genelde metre tül olarak belirtilmektedir. Bunun nedeni olarak ürünün ebatları ve pah işlemine tabi tutulması gösterilmektedir. Bunun yanında ürünlerin ebatların diğer tüm ürünlere oranla oldukça farklılık göstermektedir.

Ürünlerin kalınlığı minimum on santimetre olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında sıklıkla genişlik olarak on beş santimetre genişlik tercih etmektedir. Bunun yanında sıklıkla boy olarak elli santimetre uzunluk tercih edilmektedir. Bu gibi özelliklere baktığımızda bazalt bordür taşı diğer ürünlerden oldukça farklı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu ürün genelde yaya kaldırımı ve yapı etrafında bulunan tretuvarlarda kullanılır. Her iki durumda asli görevi kesinlikle kaldırımın ayrılmasını engellemektir. Ancak bunu yapabilmesi için ürünler bir bütün halinde hareket etmeli ve kesinlikle yolun kotundan alt seviyede bulunması gerekmektedir. Bu gibi detaylara dikkat ederek uygulama yapılması doğru sonuçların ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

Ürünlere mutlaka pah veya profil işlemi yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan bu ürünler genelde ham olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni olarak kesinlikle cila kullanıldığında kayganlık oluşmakta veya kumlama işlemi yapılmaya gerek olmadığı düşünülmektedir.

Dokusu genelde mat ve kaygan olmayan bazalt bordür bu şekilde tanıtmak doğru olacaktır. Bu şekilde açıklamak daha doğru olacaktır. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için arayabilirsiniz.

Bazalt Bordür Taşı Nasıl Uygulanmalı :

Bazalt bordur tasi uygulanacağı alanın karakteristik özelliklerine göre değişim göstermektedir. Ancak bir tretuvar yapımında bordür taşının zemine beş santimetre kadar gömülmesi gerekmektedir.

Bu sayede zemin ve kaldırım arasında kalan bazalt bordür taşı yıllara meydan okuyabilir. Bir cim etrafına bant olarak yapılıyorsa bu noktada zemine gömülmeli ve her iki durumda çimentolu harçla bağlantılı olmalıdır

Duvar yapılıyorsa bu noktada duvarın temelleri sağlam olmalıdır. Sağlam temele kurulu bazalt aralarında çimentolu derzler olmalıdır. Malzemeye yapıştırıcı sürülerek harçla ilişkisi pekiştirilir. Zeminin üstüne çimentolu harçla koyulan malzemeler zamanla dökülmektedir. Bunun en büyük nedeni yağmur ve kar suyuna maruz kalan çimento bazlı harç zamanla yıpranır ve malzemeden ayrılır. Bu sorunları yaşamak sizlerde maddi kayıplar açarken üreticiyi ve malzemeyi olumsuz yönde etkiler. Bu ve bunun gibi olumsuz durumlardan etkilenmemek için mutlaka ürünün yol ve yaya kaldırımı arasına sıkışması gerekmektedir.

İki bölüm arasında sıkışan ürün çimento katkılı harcın yardımıyla oynamaz. Bu şekilde sıkıştırılan ürün yağmur, kar ve diğer doğa olaylarında deforme olmaz ve kayıplar yaşamadan görevini yerine getirmeye devam eder.

Üretimi yapılan bazalt bordür taşı öncelikle bu kurallara uygun olarak uygulaması yapılmalıdır. Yapımı sırasında mutlaka altına çimento katkılı harç atılmalı ve iki farklı zemin arasında sıkışması sağlanmalıdır. Aksi durumda zamanla yer hareketlerine bağlı olarak toprakların boşalması gerçekleşebilir. Bu durum ise istenmeyen sonuçlara yol açacaktır. Bunun gibi uygulama ve üretim detayları için her zaman danışabilirsiniz.

Bazalt Bordür Taşı Fiyatları ve Ebatları:

Bazalt bordur tasi ebatları onun fiyatını belirlemektedir. Malzemenin ebatları yükseldikçe malzemeyi elde etme süreci zorlaşır. Bu noktada maliyetler artar ve  bazalt bordur taşı  etkilenir.

Ürün seçiminde önemli olan nerede nasıl kullanılacağı ve o özellik için hangi ebatlar uygundur. Bu özellikleri bilmek sizlere daha sağlıklı uygulamalar elde ettirecek ve uygulamanın ömrünü uzatacaktır.

Secimi yapılan ürün kalın veya ağır olması onun ömrünü ve sağlamlığını artırmaz. Aksine olması gerekenden ağır olması onun bulunduğu yerde sabit kalmasını engellemektedir.


Etiketler: Bazalt bordur tasi, bazalt bordur tas, bazalt bordur tasi fiyatlari, bazalt bordur tas uygulama, bazalt bordur satisi,  bazalt, bordur tas, bazalt bordur tasi, bazalt bordur Ankara, bazalt bordur Golbasi, bazalt bordur Kayseri, bazalt bordur Diyarbakir, 


Etiketler: bazalt-bordur-tasi bazalt-bordur-uygulama
  Tel : 0538 240 69 69
     
Kaymak Doğal Taş © 2024
Ankara Network Bilişim Hizmetleri