Kaymak Doğal Taş

ANDEZİT TAŞI ÜRÜNLERİ VE KULLANIMIDış ve iç mekanlarda alanları özelleştirme ve alanların farklılaşmasında çeşitli malzemelerin kullanımı yapılmaktadır. Bu malzemeler genelde doğal taşlar olarak karşımıza çıktığını ifade etmek isteriz. Bu doğrultuda ilk olarak ifade etmek isteriz ki bunların başında gelen andezit için yapısı gereği binalarda hem sağlam bir yapı malzemesi hem oldukça güzel dekoratif bir malzeme olarak bizleri karşılamaktadır. Ancak bir ürünün dekoratif olması onun tercih edilebilecek bir ürün olduğu anlamını taşımadığını ifade etmekte fayda buluyoruz. Bunun nedeni ise dayanımının ve işlevin dekoratif amaçtan çok daha önce gelmesini gösterebiliriz. Bu kapsamda ilk olarak bizler bu ürünün neden kullanımı yapıldığını incelemeye başladığımızda söylemek isteriz ki en büyük temel neden ürünün dayanımının oldukça yüksek olmasını gösterebiliriz. Yapılarda kullanımı yapılan ürünlerin dayanımı kadar alanlara özgü üretimlerinin olması uygulama biçiminin kolay olması ve bunun yanında ürünlerin sevkiyatının kolaylığı birçok etken aranmaktadır. Bizler yılların deneyimi ile üretimini yaptığımız ürünler için önceliğimiz sevkiyat güvenliği ve kalite olduğunu ifade etmek isteriz. Bu noktada müşterilerimizden bu güne kadar hiçbir olumsuz şikayet almadığımızı ifade etmek isteriz. Bununla beraber üretimi yapılan ürünlerin yapılarda sağladığı avantajlar ürünün neden kullanımı yapıldığını çok açık bir şekilde ortaya koymakta olduğunu ifade etmek isteriz. Üretimi yapılan plakların öncelikle alanlara özgü olarak üretilmesi müşteriler açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu noktada ustaların alanlarda ihtiyaçlarına göre ürünler istemesi oldukça anlaşılabilecek bir durum olarak bizleri karşılamaktadır. Bir ürünün bunun bir küpeşte olduğunu düşünürsek duvarın genişliğinden dar bir plaka olarak kullanılması durumunda işlevini yerine getiremeyeceğini çok net bir şekilde görmekteyiz. Ancak bunun dışında oldukça geniş olması durumunda estetik anlamda ve maliyet anlamında dezavantaj katacağını anlamak zor bir iş değildir. Bundan dolayı istenen net bir ölçüde üretim yapabilen üretici bir firma istenen ebatlara sahip ürünler üretmekte ve ihtiyaçları doğru bir şekilde karşılamış olacaktır. Üretici bir firma olarak andezit için istenen her ebatta üretim yapabildiğimizi ifade etmek isteriz. Diğer taraftan dış mekanlarda özellikle zemin kaplama veya zemin oluşturmada kullanımı yapılan ürünlerin oldukça sağlam ve kış aylarında kaymayan yapılara sahip olması çok aranan bir özellik olarak bizleri karşılamaktadır. Bu özellik sayesinde özellikle zemin kaplamlarında kullanımı sıklıkla yapıldığını ifade etmek isteriz. Bunun yanında dış mekanlarda kullanımı yapılan ürünlerin detaylı olarak incelenmesinde karşımıza çıkan bir sonuç var ki buda ürünlerin aşınma direnci ve kimyasal maddeye karşı dayanımı oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu noktada ifade etmek isteriz ki gerçek andezit bloklarından üretimi yapılan ürünün dayanımı oldukça yüksek olup dayanım kapasitesi basınç veya başka bir duruma karşı oldukça yüksektir. Ürünün ham maddesi tamamen doğal bloklardan oluştuğunu düşündüğümüzde zamanla oluşmasından dolayı sorunların yaşanması imkansız haline gelmektedir. Bizler üretimlerimizi yaparken yaşadığımız en büyük sorunların başında gelen durum şudur ki ürünlerin ne yazık ki tüf taşı ile karıştırılarak uygulama yapılmasıdır. Bizler ifade etmek isteriz ki ürünlerin gerçek doğal blokların kullanım yapılarak uygulanması bizler için oldukça büyük önem arz etmektedir. Ne yazık ki tüf taşı diğer doğal taşlardan farklı olarak oldukça yumuşak ve toprağın sıkışarak oluşumunu yaptığı bir çürük malzeme olarak bizleri karşılamaktadır. Bu çürük malzemenin ne yazık ki dayanımı oldukça düşük olup dayanımı bununla beraber yok denecek kadar azdır. Ancak yumuşak olan ürünün birim fiyatları kesim maliyetleri düşük olduğundan kullanımı oldukça sık bir şekilde yapılmaktadır. Bu durumu ne yazık ki kullanan üreticiler ve müşterilerin özellikle kamu yapılarında tüf kullanımı yaptığını birçok durumda gözlemlediğimizi ifade etmek isteriz. Gerçek ürün oldukça sert ve darbe karşıda dayanımı yüksek olduğunu ifade etmek isteriz. Bu kadar dayanım anlamında avantaj sağlayan bir ürün olan blokların kullanılması ve yapılarda kendine yer bulmasını bizler oldukça doğal karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Üretimi yapılan ürünlerin uygulamalarda kullanımı yapılan çimento katkılı harç ile kurduğu ilişkiden dolayı oldukça sık bir şekilde kullanımı yapıldığını ifade etmek isteriz. Yapılarda kullanımı yapılan doğal taşlar ve yapay malzemeler arasında çimento ile uygulaması en kolay ve en sağlam ilişkinin andezit aracılığıyla kurulduğunu ifade etmek isteriz. Bu durum tamamen malzemenin yapısıyla ilişkili olarak bizleri karşılamakta olduğunu ifade etmek isteriz. Yapılarda diğer bir durum ise yapının ısı yalıtım değerinin iyi olması durumudur. Doğal bir malzeme olan üründen yapılmış yeni ve eski yapıları incelediğimizde evlerin yaz aylarında oldukça serin olduğunun bunun yanında kış aylarında ise oldukça sıcak olarak bizleri karşıladığını ifade etmek isteriz. Bundan dolayı bizler kullanımlarda andezit parçaları ile yapılan yapılarda yalıtım ve neme karşı oldukça yüksek kapasitede dayanım oluştuğunu ifade etmek isteriz. Ürünlerin kullanımını incelediğimizde iç ve dış mekanlarda bu kadar fazla tercih edilmesini bizler tamamen kalite ile ilişkili olduğunu ve bu özellikleri yapılara katmasında dolayı olduğunu ifade etmek isteriz. Yaklaşık yakın tarihte üç asırdan beri kullanımı sıklıkla yapılan ürünün günümüze kadar kullanımının artarak devam etmesinin en büyük nedeni yapılara kattığı avantajlar olduğunu ifade etmek isteriz. Üretimini maden sahalarından başlayarak yaptığımız bu ürün içi daha kapsamlı bilgiler ve ürün numuneleri için hemen bizleri arayabilirsiniz?

Doğal taşların cinsilerine ve ebatlarına göre kullanım alanları oldukça büyük farklılıklar göstermektedir. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda ilk olarak üretimini doğrudan yaptığımız tüm doğal taşların ve özellikle andezit için bilgileri bu başlığımızda sizlere sunmak istemekteyiz. Ürünlerin her biri için farklı kullanım alanları olduğu gibi her ürün grubu için uygun uygulama teknikleri bulunduğunu ifade etmekte fayda buluyoruz. Öncelikle bir duvar kaplaması olarak kullanımı yapılan patlatma taşı duvarda ısı yalıtımı, ses yalıtımı, nemden koruma ve darbe karşı oldukça yapıyı korunaklı hale getirmektedir. Ancak bunun aksine zemin için aynı ürünü kullanımını yapmak oldukça gereksiz bir maliyet artışı anlamını taşıdığını ifade etmek isteriz. Müşterilerimiz patlatma taşına işçilik parası ve kalın taşını ek olarak ödeyerek sahip olmaktadır. Zemin taşında ise patlatma yerine düz yada kumlamalı, patinato gibi farklı uygulamalar yapılarak ürünlerin kullanımını önermekteyiz. Müşterilerimiz bu durumları göz önüne alarak ürünlerin siparişlerini vermelerinde büyük faydalar görmekteyiz. Bundan dolayı müşterileri yönlendiren iyi bir usta ve projelendirmesini yapan mutlaka mimar bir arkadaşın bulunmasında fayda görüyoruz. Kullanımı yapılan andezit ürünleri için bizler son iki senedir doğrudan uygulamalar yaparak işe başladığımızı ifade edebiliriz. Bu şekilde ürünlerin ebatlandırmasından başlayarak tüm süreci tek elden idare etmekte ve müşterilerimizi rahat ettirmekte olduğumuzu ifade edebiliriz. Bu durumu bu şekilde yapmamızın nedeni hem ham maddemize hem ürünlerimize güvenmemizden kaynaklanmaktadır. Bizler üretimini yaptığımız tüm ürünler için sonuna kadar arkasında durmakta olup referans olarak verebileceğimiz en az yüz senelik uygulamaların olduğunu ifade edebiliriz. Ürünün bir başka özelliği ürünleri zamanla silerek ilk gün görüntüsüne dönüştürme imkanlarına sahip olmanızı gösterebiliriz. Bu noktada bu başlığımızda ürünler hakkında kısa bilgiler verecek olup detaylar için her bir ürünün kendi sayfasını ziyaret etmenizi önermekteyiz.


 ·       Andezit zemin döşeme taşı; bu ürünün incelemesini yaptığımızda darbe ve tüm zorlu koşullara maruz kalan malzemelerin başında gelmektedir. Bu durumun nedeni ürünün zeminde olmasından ve dış mekanlarda çok yoğu kullanımından kaynaklanmaktadır. Öncelikle bu ürünün ebatları minimum üç santimetre olarak kullanımı yapılmasında fayda görmekteyiz. Bununla beraber duruma göre altı santimetre kadar ürün kullanımı yapılmakta olduğunu ifade edebiliriz. Bu uygulamalarda ürünlerin altı kısmı mutlaka doldurulma ve andezit plakalar plastik çekiç yardımıyla sıkıştırılması mutlaka gerekmektedir. Bu şekilde uygulama hakkında kısa bilgi verdikten sonra ürünün satış ve uygulama birimi olarak metrekare kullanımı yapıldığını ifade etmek isteriz. Kullanımı yapılan ürünün üzerine işleme olarak kalibre, silim, cila, kumlama, mucartalama ve taraklama gibi birçok uygulama yapıldığını ifade etmek isteriz. Bununla beraber fiyat aralığı ürünün ebatlarına göre değişiklik göstermekle beraber en sık 3*30*sb ürünü ve 4*30*sb ürünü kullanılmaktadır.

 ·     Andezit duvar kaplama taşı; bu uygulama zemine göre farklı iki uygulama tekniği bulunmaktadır. Bu uygulama zemine göre birim olarak aynı metrekare kullanmakta olup fiyatı zeminden oldukça farklıdır. Bunun nedeni uygulamasının oldukça zor olmasının yanında teknikleri çok olmasından kaynaklanmaktadır. Ürün olarak bizler kalınlığın iki santimetre olarak çimento katkılı harç da kullanımını önermekte olup bunun yanında mekanik kaplamalarda üç santimetre kalınlıklara sahip ürün kullanımını önermekteyiz. Farklı bir uygulama olan yığma sistem ile duvar ve direk yapı yapımında ise bizler el ile kırılma işlemini gerçekleştirmenin olduğunu ifade etmek isteriz. Bu kullanımlarda andezit ürünlerin tarihi yapılarda oldukça kalın olarak tercih edilmektedir. Bu durumun nedeni direk ürünlerin taşıyıcı eleman olarak kullanımı yapılmasıdır. En bilinen örnek olarak ilk TBMM binamız olduğunu ifade etmek isteriz. Yapımında kullanımı yapılan tüm ürünlerin oldukça büyük parçalar olduğunu ve yaklaşık yüz elli senedir görevini yerine getirdiğini ifade etmek isteriz. Restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulunduğumuzda ifade etmek isteriz ki bizler sadece derz aralıklarının dolum işlemini ve bazı taşların yüzeyinde silme işlemini gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

 ·         Andezit basamak taşı; ürün esasında iç ve dış mekanlarda kullanımına göre farklı işlemlerin yapıldığını ifade edebiliriz. Ancak ürünün her ikisinde sabit olarak pah veya profil işlemi yapılmasının mutlaka olmasını önermekle beraber yapıldığını ifade edebiliriz. Üretimi yapılan ürünlerin kendisi ve uygulama işçiliğinin birimi metre tül olduğunu ifade etmek isteriz. Bununla beraber ürünlerin kalınlıkları minimum üç maksimum on beş santimetre kadar çıkmaktadır. Bu aralık farkı birinde kaplama malzemesi olarak kullanımı yapılması diğerinde ise direk ürün olarak kullanımı yapılmasından kaynaklanmakta olduğunu ifade etmek isteriz. Üretimi yapılan andezit için bizler zeminde kullanımı yapılan tüm işlemlerin bu ürüne yapılabileceğini ifade etmek isteriz. Bu ürün için ifade etmek isteriz ki alın taşı dahil olarak fiyat alınmasında fayda buluyoruz. Üreticiler genelde ayrı fiyat vererek iş bağlamaya çalışmaktadır. Ancak her basamak için alın taşı mutlaka kullanılmaktadır.

 ·         Andezit küpeşte taşı; bu ürün harpuşta taşı ile eş anlamlıdır. Kullanım alanlarını incelediğimizde ifade edebiliriz ki duvar üstünde kullanım içindir. Bu ürünün her iki tarafına damlalık ve pah işlemi yapılarak uygulama yapılmaktadır. Bu ürünün özelliği özellikle dış mekanlarda cepheden gelen toplam suyu veya üzerine gelen suyu duvara ulaşmasını engellemek olduğunu ifade etmek isteriz. Üzerine gelen suyu duvara ulaşmadan eğime göre damlalıklarından atmak için küpeşte taşı kullanımı yapılmaktadır. Ürünün üretim ve uygulama birimi metre tül olduğunu ifade etmek isteriz. Ürünün damlalıkları olması mutlaka gerekmektedir. Ürünlerin genişlikleri özellikle duvar üstünde kullanım için mutlaka büyük önem arz etmektedir. Ürünlerin genişliği duvar otuz santimetre olması durumunda ürünün genişliği minimum otuz altı santimetre olarak kullanılmalıdır. Bu durumda andezit damlalıkları sayesinde ürünleri duvara ulaşmadan emmeden uzaklaştıracaktır. Bu üründe plakaların suyu emmeyen özelliklerinde yararlanılmaktadır. Daha kapsamlı bilgiler için hemen bizleri arayınız.

  ·         Andezit bordür ürünü; Genelde yaya yollarının karayolundan ayrılmasında ya da farklı iki zemin arasında çizgi oluşmasıyla uygulaması yapılan bir ürün olarak bizleri karşılamaktadır. Ürünün her birinde mutlaka pah veya profil işlemi yapılarak uygulama yapılmasında fayda buluyoruz. Bununla beraber ürünlerin ebatları diğer tüm ürünlerden oldukça farklı olarak bizleri karşılamaktadır. Bu durumun nedeni görevinin oldukça zor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu ürünün üretim ve uygulama birimi olarak metre tül’ dür. Üretimi yapılan andezit bordür için kalınlık olarak minimum on santimetre kullanımı yapıldığını ifade etmek isteriz. Bundan dolayı ham madde kullanımı oldukça fazla olarak bizleri karşılamaktadır. Bizler bu ürünün doğru ebatlarda kullanımının yapılmasını mutlaka önermekteyiz.

Ürün grupları olarak kısaca bu şekilde açıklayabildiğimiz ürün içi ifade etmek isteriz ki birçok kullanım alanları ve farklı boyutlarda kullanımlar yapılmaktadır. Ürünlerin daha kapsamlı bilgileri ve detayları için yazıları incelemeyi veya bizleri arayarak bilgiler alacağınızı unutmayınız.  Tel : 0538 240 69 69
     
Kaymak Doğal Taş © 2023
Ankara Network Bilişim Hizmetleri